Waqt iċ-ċerimonja taż-żwieġ issir il-wegħda bejn il-koppja li jkunu fidili lejn xulxin f’kull moment ta’ ħajjithom, li jħobbu u jirrispettaw lil xulxin tul ħajjithom kollha.

Din l-istess wegħda wieħed jista’ jfissirha b’dan il-mod. Inwegħdek li

  • Ngħinek tħobb il-ħajja;
  • Li dejjem inżommok fl-għożża;
  • Li l-paċenzja ma tonqos qatt għax hekk tfisser “tħobb”;
  • Li nitkellem meta hemm bżonn;
  • Li niskot meta hemm bżonn;
  • Li naqblu li nistgħu ma naqblux;
  • Li s-sħana ta’ qalbek tkun “id-dar”;

Nawgura lil koppji miżżewwġa jgħixu din il-wegħda.

Dun Charles Attard