Min aħna?

Il-Moviment ta’ Kana hija organizazjoni fi ħdan il-Knisja ta’ Malta li twaqqfet fis-sena 1956.

Hija organiżazzjoni volontarja li tiġbor fijha nies li għandhom għall-qalbhom il-familja u l-ħajja miżżewwġa. Il-Moviment ta’ Kana huwa immexxi mill-Kunsill ta’ Kana li jiġi elett mill-membri ta’ Kana u l-missjoni tagħna hija:

  • li nakkumpanjaw lill-koppji li qed iħejju ruħhom għall-ħajja miżżewġa,
  • li nakkumpanjaw koppji jew individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli fir-relazzjonijiet tagħhom jew fil-ħajja personali,
  • li nakkumpanjaw koppji sabiex isaħħu iż-żwieġ u l-ħajja fil-familja tagħhom,
  • li nippromwovu il-ħajja miżżewġa bħala waħda għall-dejjem, fidila u miftuħa għall-ħajja.

L-ewwel kors tat-tħejjija għaż-żwieġ kien sar tas-Sliema fl-1952, immexxi minn Mons. Charles G. Vella li kien għadu seminarista. Matul l-ewwel snin ta’ ħidma, Il-Moviment stabbilixxa ruħu bħala wieħed li joffri servizzi marbutin mal-familja u servizzi ta’ counselling.

It-Tim Eżekuttiv:

Dr Joe Cassar

President

Rev. Aayrton Muscat

Direttur Spiritwali
[email protected]

Is-Sur Christopher Demicoli

Direttur Eżekuttiv
[email protected]

Il-viżjoni tagħna għall-familja Maltija hija, li din tibqa’ waħda magħquda, wħda li tgħix il-Vanġelu u waħda li tgħaraf dejjem aktar l-irwol tagħha fl-Evanġelizzazjoni u fil-qdusija tal-membri tal-familja. Ukoll li l-familja tkun miftuħa għal familji oħra speċjalment għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli u ta’ prova.

Il-Moviment ta’ Kana hija parti mill-federazzjoni FAFCE Federation of Catholic Family Associations in Europe.

Facebook:
www.facebook.com/movimenttakana